Veiligheidsregels

Binnen de hardloopgroepen gelden een aantal veiligheidsregels. Want veiligheid bij het hardlopen is natuurlijk erg belangrijk: zorg dat je goed ziet en gezien wordt! Hieronder worden de belangrijkste veiligheidsregels genoemd:

Verantwoordelijkheden van loper en begeleider

 • Een Kariboes-lid neemt op eigen risico deel aan een Kariboes-activiteit in brede zin.
 • De vereniging stelt zich niet aansprakelijk voor ongevallen en de daaruit voortvloeiende letsel- en financiële schade voor, tijdens of na een Kariboes-activiteit.
 • De leiders brengen hun lopers de onderstaande afspraken regelmatig onder de aandacht en van de lopers wordt gevraagd deze afspraken in de praktijk na te leven.

Toch zijn er voorbeelden van gerechtelijke uitspraken bij ongevallen waarin de leider aansprakelijk gesteld wordt. De lopers vragen we dan ook nadrukkelijk om zich te realiseren dat er op de schouders van de leiders een grote verantwoordelijkheid rust!

Algemene afspraken

 • Meld een blessure of ander ongemak in relatie tot het lopen vooraf aan de leider zodat daar extra aandacht aan geschonken kan worden.
 • Indien lopers onderweg moeten afhaken, om welke reden dan ook, melden ze zich af (of laten zich afmelden) bij de leider.
 • Loop altijd in groepjes van minimaal 3 lopers, vooral in het donker. Bij een ongeval etc. kan dan 1 loper actie ondernemen terwijl de ander de ongeluksvogel tot ondersteuning kan zijn.
 • Hoewel de leiders een mobiele telefoon bij zich dragen wordt ook onder de lopers een mobiele telefoon met relevante nummers aanbevolen.
 • Er wordt niet geaccepteerd dat lopers hun eigen route kiezen!
 • Tijdens het uitleggen van de route door de leider wordt er geluisterd en niet "gekariboed"; het is belangrijk dat de route (met eventuele bijzonderheden) voor iedereen duidelijk is.
 • Bij (dreigend) onweer wordt de training afgelast dan wel gestaakt.

Veiligheidskleding en toebehoren

 • In het donker moeten reflecterende hesjes en led-verlichtingsarm(/enk-l)banden gedragen worden.
 • Het is belangrijk dat vooral bij kop- en staartlopers de kleding en verlichting heel goed zichtbaar zijn.
 • Aanbevolen wordt om ook een klein puntlicht (of \'mijnwerkerslamp\') mee te dragen om op de grond te schijnen en tegemoetkomend verkeer te attenderen.

Lopers moeten zich heel goed realiseren dat ze ondanks deze voorzorgsmaatregelen toch kwetsbaar blijven, vooral bij slechte omstandigheden.

Aan welke kant van de weg wordt gelopen

 • De lopers gaan indien mogelijk twee aan twee de weg op en indien deze te smal is achter elkaar. Er bestaat sinds een paar jaar geen wettelijk verkeersvoorschrift meer aan welke kant van de weg gelopen moet worden; in principe is die keuze vrij.
 • Individuele lopers en kleine groepen wordt bij afwezigheid van troittoir voet- en fietspad geadviseerd om aan de linkerkant van de weg te lopen omdat dan beter geanticipeerd kan worden op tegemoetkomend verkeer.
 • De Kariboes-afspraak is: altijd LINKS van de weg lopen.
 • Op (brede) fietspaden wordt geadviseerd altijd rechts van de weg te lopen om het gevaar van bij links lopen rechts inhalende tegemoetkomende fietsers te voorkomen.
 • Onderschat het gevaar van een aanrijding met fietsers zonder licht niet, maar ook met licht is voor een fietser reflecterende kleding pas op zeer korte afstand zichtbaar. Ook daarom zijn lampjes erg belangrijk.
 • Stap bij twijfel over de veiligheid in een bepaalde verkeerssituatie altijd uit (eigen verantwoordelijkheid) maar pas goed op voor (enkel)blessures.
 • Let speciaal op bij het lopen op fietspaden van rotondes: de voorrangsregels voor fietsers op rotondes zijn niet eenduidig, bovendien verwacht de automobilist niet meteen een loper op zo\'n fietspad.
 • Tip: indien er weinig verkeer op de weg te verwachten valt, ga dan midden op de weg lopen. De kanten lopen vaak wat naar beneden af en wanneer je steeds aan dezelfde kant van de weg loopt, kunnen knie- of enkelblessures ontstaan. Eenzijdige belasting op een enigzins scheve weg moet niet worden onderschat.
 • Besef dat je als hardloper een defensieve verkeersdeelnemer moet zijn. Wij voelen ons als lopers misschien wel belangrijk en gerespecteerd door onze medeweggebruikers maar de werkelijkheid is vaak wel anders...

Waarschuwen

 •  Spreek met de groep af dat de voorste leden waarschuwen bij gevaar van voren en de achterste lopers bij gevaar van achteren.
 • Waarschuw extra als een auto of tractor een aanhanger heeft.
 • Ook bij het passeren van bijvoorbeeld een paaltje op een fietspad of kuilen in de weg is het raadzaam dit door de voorste lopers aan te laten geven door krachtig en kort te roepen: "paal, fiets, kuil, auto,...". Het gebeurt nogal eens dat toch ongelukjes gebeuren doordat te weinig volume gebruikt wordt.

Alleen lopen

 • Teveel individuele lopers hebben geen identificatie bij zich tijdens het hardlopen. Mocht hen overhoopt iets overkomen, dan weet niemand hun identiteit. Het is een kleine moeiste hier iets aan te doen: neem een kaartje (/pasje) van een instantie waarvan je elk jaar weer een nieuw kaartje met naam, adres, plaats krijgt en bevestig dit aan schoen of jasje.
 • Neem ook je mobiele telefoon en wat kleingeld mee.
 • Vertel de achterblijvers welke route je gaat lopem en hoe lang je ongeveer onderweg denkt te zijn.
 • Loop altijd een route waarvan je zeker weet dat je normaliter meer mensen tegenkomt.
 • Zorg dat je als hardloper de verkeersgeluiden om je heen blijft waarnemen. Stop geen oordopjes in je oren met een volume van de MP3-speler dat elk omgevingsgeluid onhoorbaar maakt.

Wie is Online

We hebben 187 gasten en geen leden online